Rekrutacja dzieci – Strefa Kreatywnego Rozwoju Małego Człowieka „ Nasza Bajka” w Bezrzeczu przy ul. Aloesowej 17

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, iż aktualnie w STREFIE KREATYWNEGO ROZWOJU MAŁEGO CZŁOWIEKA „NASZA BAJKA” prowadzimy rekrutację

  1. W trybie ciągłym, do żłobka i przedszkola na rok szkolny 2020 / 2021.
  2. Na rok szkolny 2021/2022.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Miejsca przedszkolne i żłobkowe dofinansowane są w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (VIII Osi Priorytetowej – Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechniane edukacji przedszkolnej oraz VI Osi Priorytetowej – Rynek Pracy, Działanie 6.06 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

Szczegóły dotyczące dofinansowania dostępne są w informacjach związanych z rekrutacją dla poszczególnych grup wiekowych (poniżej). Miesięczny koszt pobytu dziecka zarówno w żłobku jak i przedszkolu to 800 ,- (tyle płaci rodzic). Wszystkie pozostałe koszty finansowane są środkami z projektów.

Rekrutacja do grup:

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Od września każdego roku szkolnego w „Naszej bajce” tworzymy nowe grupy maluszków.
Do placówki przyjmowane są również dzieci wymagające wczesnego wspomagania rozwoju.

Szczegóły dotyczące opłat zawarte są w umowie cywilno-prawnej do pobrania z linku poniżej.

Dokumenty zgłoszeniowe
Żłobek: karta zgłoszenia dziecka i umowa cywilno-prawna
Przedszkole: karta zgłoszenia dziecka i umowa cywilno-prawna

Zapraszam serdecznie,
Małgorzata Błaszkiewicz
Dyrektor „Naszej bajki”