Opłaty

Rok szkolny:
1. 2020/21 
2. 2021/22

NUMERY KONT BANKOWYCH

  • konto wpłat na Radę Rodziców: BANK MILLENNIUM SA 86 1160 2202 0000 0000 9716 9103
  • nr konta do wpłaty czesnego: BANK MILLENNIUM SA 50 11 60 22 02 0000 0004 7150 9629
  • nr konta do wpłaty na żłobek: BANK MILLENNIUM SA 95 11 60 22 02 0000 0004 7150 9983