Rekrutacja dzieci

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy REKRUTACJĘ na nowy rok szkolny 2021/2022 do naszych trzech placówek:   

  1. PRZEDSZKOLA Niepublicznego Artystyczno – Językowego „Nasza Bajka” w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 211 (dzieci w wieku 2,5 – 6 lat, w tym wymagające wczesnego wspomagania rozwoju);
  2. ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA – Strefy Kreatywnego Rozwoju Małego Człowieka „Nasza Bajka” w Bezrzeczu, ul. Aloesowa 17 (dzieci w wieku 1 – 6 lat, w tym wymagające wczesnego wspomagania rozwoju).

Szczegóły dotyczące rekrutacji do poszczególnych placówek wraz z niezbędnymi dokumentami uzyskacie Państwo, klikając w adres wybranej placówki.

Przed podjęciem takiej decyzji warto wcześniej umówić się telefonicznie na spotkanie, (pamiętając przy tym o wszelkich obostrzeniach sanitarnych), byśmy mogli osobiście:

  • przedstawić Państwu koncepcję pracy naszej placówki;
  • pokazać przedszkole, plac zabaw i teren wokół placówki;
  • odpowiedzieć na Państwa pytania;
  • zaprosić na pierwsze spotkanie organizowane dla wszystkich nowych rodziców;
  • zaprosić Was i Wasze pociechy na cykl spotkań adaptacyjnych, organizowanych w maju i czerwcu w naszych placówkach.

Jeżeli chcą Państwo wstępnie zapoznać się z ofertą placówek, zapraszamy na naszą stronę internetową, w zakładkę „wydarzyło się”. Choć nie da Wam to pełnego obrazu tego, co się u nas dzieje na przestrzeni roku szkolnego, to jednak od czegoś trzeba zacząć. Chcemy, aby Państwo wiedzieli, że:

  • Wszystkie dzieci w żłobku mają zapewnioną pełną opiekę pielęgnacyjną i całodniowe wyżywienie. Ponadto biorą one udział w codziennych zabawach i różnorodnych zajęciach z elementami edukacji (ruchowych, plastycznych, muzycznych). Działania te organizowane są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Mają one na celu harmonijny rozwój psychosomatyczny adekwatny do wieku, a także zaspakajają naturalną potrzebę kontaktów społecznych z pełnym poszanowaniem zasad obowiązujących w grupie rówieśniczej. Zajęcia te odbywają się zarówno w budynku jak i ogrodzie.
  • Wszystkie dzieci w przedszkolu mają zapewnioną opiekę i całodniowe wyżywienie. Ponadto biorą udział w różnorodnych zajęciach i zabawach mających na celu pełną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W ramach całodziennych oddziaływań opiekuńczo- wychowawczo – edukacyjnych dzieci uczestniczą w zajęciach muzyczno-rytmicznych, nauce dwóch języków obcych (nowożytnych) , a także w innych zajęciach rozwijających zainteresowania i predyspozycje dziecka takich jak: zajęcia taneczne, twórcze zajęcia plastyczne, ogólnorozwojowe zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej. Natomiast dzieci mające trudności lub dysfunkcje rozwojowe, w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mają zapewnioną indywidualną rehabilitację ruchową, indywidualną terapię reki, trening umiejętności społecznych, integrację sensoryczną, terapię logopedyczną, muzykoterapię. Przewidujemy również udział dzieci w atrakcjach organizowanych systematycznie na terenie placówki, a także poza nią, takich jak koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, pokazy, warsztaty.

Na nurtujące Państwa pytania odpowiadamy codziennie w godzinach od 9.00 do 16.00 tel. (91) 48 726 33 oraz drogą elektroniczną. Zapytania prosimy przesyłać na adres:
– te dotyczące PRZEDSZKOLA w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 211,
marzenna.slowikowska@naszabajka.pl oraz przedszkole@naszabajka.pl,
– te dotyczące ŻŁOBKA w Szczecinie , ul. Frontowa 1/róg ul. Żołnierskiej,
monika.blaszkiewicz@naszabajka.pl
– te dotyczące PRZEDSZKOLA i ŻŁOBKA na Bezrzeczu, ul. Aloesowa 17.
agata.szumilas@naszabajka.pl

Jeżeli są Państwo zdecydowani podjąć tę niezwykle ważną dla Waszego dziecka decyzję i wraz z nim rozpocząć wspólną przygodę z „Naszą bajką”, prosimy o pobranie z naszej strony internetowej karty zgłoszenia dziecka wraz z umową cywilno-prawną, dokładne ich przeanalizowanie, a następnie wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do wybranej placówki.

O przyjęciu do placówki decyduje kolejność zawartych umów.

Zapraszam serdecznie
Małgorzata Błaszkiewicz – dyrektor „Naszej bajki”