Nasza historia

Najstarsze zdjęcia archiwalne jakie udało nam się odnaleźć.

Wykonane w przedszkolu, prowadzonym wówczas przez siostry zakonne przy Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętej Rodziny, przy ul. Królowej Korony Polskiej w Szczecinie.

Zdjęcia ze zbiorów nauczycielki pani Krystyny Kołodziejczak