W poszukiwaniu witamin

Liski Urwiski już wiedzą, gdzie możemy znaleźć witaminy oraz jakie witaminy znajdują się w poszczególnych produktach.

Jesień, ach, to ty!

„Z tym jesiennym wiatrem tańczą sobie liście, tańczą sobie tańczą czerwone złociście” Smyki Żółwik zobrazowały swoją wizję jesiennego drzewa odbijając pomalowane farbą liście. A wszystko to przy wspaniałym utworze „Jesień” A. Vivaldiego 🙂